Onze kantooractiviteiten omhelsen onder andere :
  - Bijwerken van de boekhouding
  - Assistentie en organisatie bij oprichting, fusie of splitsing
  - Verzorgen controles van diverse administraties
  - Opmaken en indienen van aangiftes (personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, ...)
  - Opmaken en neerleggen van jaarrekeningen
  - Nazicht van rekeningen en analyse van balansen
  - Algemeen bedrijfsadvies
Accountantskantoor J. Lybeert - Parklaan 23 - 9300 Aalst - T 053 789615 - F 053 785339